UBEZPIECZ SIEBIE I BLISKICH
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Warta dla Ciebie i Rodziny

to praktyczne ubezpieczenie, które zapewni Ci wsparcie w wielu życiowych sytuacjach – zarówno wsparcie finansowe, jak i w formie usług.

To wszystko po to, aby pomóc Ci w szybszym powrocie do formy i robienia tego, co lubisz.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

1

Wybierz odpowiedni wariant

2

Przygotuj dowód osobisty

3

Zadzwoń do nas

Wybierz swój pakiet

Warta dla Ciebie i Rodziny to gotowe pakiety ochrony, dopasowane do potrzeb rodzin, samodzielnych rodziców, singli, par na starcie oraz osób w wieku 55+.

POMOC FINANSOWA
+ PAKIET MEDYCZNY

Zdarzenia, w których otrzymasz pomoc finansową oraz usługi, z których możesz skorzystać w nagłych sytuacjach.

Warianty ubezpieczenia sprawdzisz tutaj:

POMOC FINANSOWA
+ PAKIET MEDYCZNY

Zdarzenia, w których otrzymasz pomoc finansową oraz usługi, z których możesz skorzystać w nagłych sytuacjach.

Warianty ubezpieczenia sprawdzisz tutaj:

POMOC FINANSOWA
+ PAKIET MEDYCZNY

Zdarzenia, w których otrzymasz pomoc finansową oraz usługi, z których możesz skorzystać w nagłych sytuacjach.

Warianty ubezpieczenia sprawdzisz tutaj:

POMOC FINANSOWA
+ PAKIET MEDYCZNY

Zdarzenia, w których otrzymasz pomoc finansową oraz usługi, z których możesz skorzystać w nagłych sytuacjach.

Warianty ubezpieczenia sprawdzisz tutaj:

POMOC FINANSOWA
+ PAKIET MEDYCZNY

Zdarzenia, w których otrzymasz pomoc finansową oraz usługi, z których możesz skorzystać w nagłych sytuacjach.

Warianty ubezpieczenia sprawdzisz tutaj:

POMOC FINANSOWA
+ PAKIET MEDYCZNY

Zdarzenia, w których otrzymasz pomoc finansową oraz usługi, z których możesz skorzystać w nagłych sytuacjach.

Warianty ubezpieczenia sprawdzisz tutaj:

ZAWARCIE UMOWY

WAŻNE!

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie nas wszystkich zapraszamy do zawierania ubezpieczeń online.

Umowę załatwisz szybko i bez zbędnych formalności, podczas jednej rozmowy z agentem:

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wnioskopolisa, czyli dokument, w którym zawarte są główne informacje o Twoim ubezpieczeniu.

SKŁADKA

 • Składka jest stała dla wybranego pakietu ubezpieczenia.
 • Wysokość składki, termin jej opłacania oraz numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty, znajdziesz we wnioskopolisie, którą otrzymasz po zawarciu umowy.
 • Składka opłacana jest co miesiąc.

Pierwsza składka opłacana jest maksymalnie do 14. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa. Składki kolejne płatne są z góry, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który składka jest należna, np. składkę za miesiąc luty należy opłacić najpóźniej do 31 stycznia.

Chcesz zgłosić zdarzenie? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

 • Czy Twoje ubezpieczenie, czyli wybrany pakiet ochrony, obejmuje dane zdarzenie. Lista zdarzeń wymieniona jest w Twojej wnioskopolisie.
 • Czy upłynął okres, w którym Warta udziela ochrony ubezpieczeniowej w ograniczonym zakresie, czyli okres karencji. Jeżeli okres karencji nie upłynął, dołącz zaświadczenie o poprzednim ubezpieczeniu. Druk pobierzesz tutaj.
 • Kopię dowodu osobistego – skan albo zdjęcie drugiej strony.
 • Dokumentację potwierdzającą Twoje zdarzenie i jego konsekwencje w postaci zdjęcia lub skanu dokumentacji medycznej.

Po przyjęciu Twojego wniosku przeanalizujemy całą dokumentację i skontaktujemy się z Tobą, jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji lub dokumentów.

Przejdź do formularza i zgłoś zdarzenie online:

Informacje o innych, możliwych formach zgłoszenia wniosku znajdziesz tutaj

POMOC W NAGŁYCH SYTUACJACH

Aby skorzystać z usług wskazanych w Pakiecie Medycznym, zadzwoń.

Do zgłoszenia niezbędne będą dane osoby ubezpieczonej, tj. m.in.:
imię i nazwisko, PESEL, numer certyfikatu / wnioskopolisy, opis i miejsce zdarzenia.

W określonych przypadkach możesz skorzystać z pomocy także w razie nagłej choroby czy też wypadku dziecka
lub współmałżonka albo partnera.

ZMIANA PAKIETU UBEZPIECZENIA

Chcesz zmienić wybrany pakiet ubezpieczenia? Skontaktuj się z nami.

Dostępne pakiety znajdziesz tutaj.

Zmiany możesz dokonać w pierwszym miesiącu trwania ubezpieczenia lub w każdą rocznicę polisy.
Aby dokonać zmiany w rocznicę polisy skontaktuj się z nami odpowiednio wcześniej tj. w miesiącu poprzedzającym rocznicę Twojej polisy.

JEŻELI MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA:

Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Warty?

Do grupy Warty może przystąpić osoba:

 • w wieku powyżej 18 lat i która nie ukończyła 66 lat,
  a także osoba starsza, która nie ukończyła 80 lat jeśli zachowuje ciagłość ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych kontynuacji (z wyłączeniem ubezpieczeń w Warcie) – taka osoba może wykupić wariant 55 plus.
 • która na wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowia udzieli odpowiedzi „NIE” – pytania o których mowa znajdziesz poniżej.

Nie może przystąpić osoba, która:
nie spełni warunków, o których mowa powyżej.

Deklaracja stanu zdrowia

 1. Ubezpieczony przebywa na zwolnieniu lekarskim lub w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania wnioskopolisy przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni? Nie dotyczy sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/ dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych górnych, usunięcie wyrostka robaczkowego, migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)?
 2. Ubezpieczony przebywa w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w innej podobnej placówce?
 3. Ubezpieczony posiada orzeczenie o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenie o niepełnosprawności?

Pytanie dodatkowe w przypadku wyboru wariantu VIP

 1. Ubezpieczony oświadcza, że w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia podpisania niniejszej wnioskopolisy chorował/a i choruje na wymienione choroby: nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne.

COVID-19

Szpital bez karencji w związku z Covid-19

Warta wprowadza ofertę specjalną, która znosi karencję w przypadku pobytu w szpitalu / pobytu na OIOM w wyniku zachorowania na Covid-19.

Przypominamy, że oferta specjalna – brak karencji na pobyt w szpitalu z powodu Covid – 19, obowiązuje tylko do 30 września 2020.

Warunki oferty specjalnej:

 1. Promocja dotyczy osób, które nie ukończyły 55 roku życia w dniu zawarcia umowy
 2. świadczenie zostanie wypłacone, gdy:
  • pobyt w szpitalu trwać będzie minimum 4 dni,
  • dzień pobrania materiału do testu i pozytywna diagnoza na obecność koronawirusa będzie miała miejsce w okresie ubezpieczenia,
  • z dokumentacji medycznej (wypisu ze szpitala) jasno wynikać będzie, że pobyt w szpitalu spowodowany był Covid-19.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zakres ubezpieczenia, czyli lista zdarzeń, w przypadku których przysługuje wypłata świadczenia, wskazana jest w Twojej wnioskopolisie.

Aby zmienić zakres ubezpieczenia, skontaktuj się z agentem, za pośrednictwem którego została zawarta umowa ubezpieczenia.
Zmiany możesz dokonać w pierwszym miesiącu trwania ubezpieczenia lub w każdą rocznicę polisy.

Skontaktuj się z agentem pod nr 605 739 875.
Konsultant udzieli Ci szczegółowych informacji.

Termin opłacenia składki (pierwszej oraz kolejnych) jest wskazany w Twojej wnioskopolisie.
Informacji udzieli Ci także nasz konsultant pod numerem infolinii 502 308 308.

Informacje o swoim wniosku możesz sprawdzić, dzwoniąc na infolinię 502 308 308.
Pamiętaj, że zanim wydamy decyzję w sprawie Twojego wniosku, musimy przeanalizować całą dokumentację.
Cały proces składa się z 4 poniższych kroków:

krok 1 – przyjmujemy zgłoszenie
krok 2 – analizujemy dokumenty
krok 3 – kontaktujemy się z Tobą, jeżeli potrzebujemy dodatkowych informacji
krok 4 – wydajemy decyzję

Swoje dane możesz zmienić poprzez formularz.
Uzupełniony i podpisany formularz wyślij na adres:

TUnŻ „Warta” S.A.
Skrytka Pocztowa nr 61
ul. Pocztowa 1
41-500 Chorzów 1

Ważne: Jeśli podasz nam aktualne dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres e-mail,
będziemy mogli szybciej poinformować Cię np. o statusie wniosku o wypłatę świadczenia lub ewentualnych zaległościach w płatności składki.

Dane o płatności składki możesz sprawdzić, dzwoniąc na infolinię 605 739 875

UBEZPIECZ SIĘ

JUŻ DZISIAJ!